Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Η ένταξη των μουσικών σπουδών στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει γεννήσει την ανάγκη για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που να εξασφαλίζουν, σε περιορισμένο -πολλές φορές- χρονικό διάστημα, την επαρκή προετοιμασία των υποψηφίων για την Ανώτατη Εκπαίδευση και, ακολούθως, την επαγγελματική τους αποκατάσταση.


Ανταποκρινόμενο σε τις αυτές ανάγκες, το Ωδείο μας δημιούργησε τον ειδικό τομέα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων, όπου διδάσκονται:
  • Αρμονία
    (ελάχιστο επίπεδο γνώσης για τις εξετάσεις είναι το Γ΄ έτος του υποχρεωτικού μαθήματος της αρμονίας)
  • Dictée
    Τα μαθήματα είναι ατομικά ή ομαδικά, διεξάγονται δε, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία των μαθητών