ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα σπουδών ξεκινούν το Σεπτέμβριο και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους.


Το διδακτικό έτος έχει διάρκεια από 13 Σεπτεμβρίου έως και 30 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας στο: 2741022385.
Δευτέρα έως Παρασκευή 16.00 – 21.00, Σάββατο 10.00 -14.00.