Μουσική για άτομα με ειδικές ικανότητες! Νέο μάθημα στο Καλογεροπούλειο!

Μουσική για όλους! Νέο μάθημα στο Καλογεροπούλειο!

Θεραπευτικά χαρακτηριστικά της μουσικής

• Η Μουσική σαγηνεύει και διατηρεί την προσοχή.

• Μουσική παρέχει ένα κοινωνικό πλαίσιο – αυτό δημιουργεί ένα ασφαλές, δομημένο περιβάλλον για λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

• Η Μουσική είναι ένα αποτελεσματικό βοήθημα μνήμης.

• Η Μουσική αναδύει αναμνήσεις και συναισθήματα.

• Η Μουσική και οι σιωπές μέσα σε αυτή παρέχει μη λεκτική, άμεση ανατροφοδότηση.

• Η Μουσική απευθύνεται σε όλους, άνθρωποι όλων των επιπέδων ικανότητας μπορούν να συμμετάσχουν.

Σας περιμένουμε!