Το Καλογεροπούλειο διδάσκει μουσική οικογενειακά

Συνέντευξη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Παναγιώτη Θεοδοσίου στο e-Korinthos και στον δημοσιογράφο Θύμιο Τσαρμπό.