Τμήματα Ζωγραφικής
Σκοπός των τμημάτων είναι να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι μαθητές τις εικαστικές τέχνες, μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων, αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις, να κατανοήσουν το φαινόμενο της τέχνης, για να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και φιλότεχνοι θεατές.

AFISA-ZWGRAFIKH(new)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΓια παιδιά 4-6 ετών

Τα παιδιά πειραματίζονται με διάφορα υλικά δημιουργώντας εικαστικά έργα. Εκφράζουν ιδέες, εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από τα έργα τους. Αποκτούν γνώσεις και πληροφορίες για τις εικαστικές τέχνες. Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι σπουδαίος τρόπος έκφρασης.

Για παιδιά 7-10 ετών

Τα παιδιά ερευνούν και χρησιμοποιούν υλικά, τεχνικές και τρόπους για τη δημιουργία έργων. Αναπτύσσουν ιδέες και εκφράζουν συναισθήματα μέσα από την πορεία της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ορισμένα μορφικά στοιχεία στα έργα τέχνης. Κατανοούν ότι τα έργα τέχνης εκφράζουν απόψεις, αξίες και ιδέες του πολιτισμού μας και άλλων πολιτισμών.

Για παιδιά 10-18 ετών

Τα παιδιά κάνουν χρήση νέων υλικών και τεχνικών στο έργο τους. Χρησιμοποιούν και δημιουργούν εικόνες δύο και τριών διαστάσεων, για να εκφράσουν ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες. Δέχονται νέες πληροφορίες και τις μετουσιώνουν για να εμπλουτίσουν τα έργα τους. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για ένα καλλιτεχνικό θέμα και ότι μπορούν να δοθούν διαφορετικές λύσεις.

Για ενήλικες

Επιδιώκεται να βελτιώνουν την ικανότητα τους στη χρήση μέσων και τεχνικών. Αναπτύσσουν οπτικές και αντιληπτικές ικανότητες για το χώρο, τη δομή, την κίνηση, τα χρώματα και το φως μέσα στα έργα τέχνης. Βελτιώνουν τα έργα τους επηρεασμένοι από έργα τέχνης και καλλιτέχνες. Επινοούν εναλλακτικές λύσεις σε ένα καλλιτεχνικό πρόβλημα.