Τώρα και τάξη Σύνθεσης στο Καλογεροπούλειο από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Παναγιώτη Θεοδοσίου!
Προχωράμε μπροστά και μοιραζόμαστε τις συνθετικές μας εμπειρίες!
Βασικές Αρχές της Μουσικής Σύνθεσης.
Από την κλασική στην μοντέρνα μουσική φόρμα.
Ιστορική και στυλιστική προσέγγιση των χαρακτηριστικών μουσικών ρευμάτων του 20ου και 21ου αιώνα.
Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση παραδειγμάτων από τις άλλες τέχνες.
Μελέτη και ανάλυση των σημαντικότερων έργων ανά περίοδο και σχολή.
Εφαρμογή και εκμάθηση γραφής παρτιτούρας στον υπολογιστή.
Μάθε μουσική από τους κορυφαίους!
Σας περιμένουμε…!