Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Η ένταξη των μουσικών σπουδών στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει γεννήσει την ανάγκη για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που να εξασφαλίζουν, σε περιορισμένο -πολλές φορές- χρονικό διάστημα, την επαρκή προετοιμασία των υποψηφίων για την Ανώτατη Εκπαίδευση και, ακολούθως, την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ανταποκρινόμενο σε τις αυτές ανάγκες, το Ωδείο μας δημιούργησε τον ειδικό τομέα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων, όπου διδάσκονται:

  • Αρμονία
    (ελάχιστο επίπεδο γνώσης για τις εξετάσεις είναι το Γ΄ έτος του υποχρεωτικού μαθήματος της αρμονίας)
  • Dictée για την εξέταση Μουσικής Αντίληψης
    Στοιχεία Ιστορίας – Μορφολογίας για την εξέταση Μουσικής Γνώσης.