Εισαγωγή στο Μουσικό Σχολείο

Στο τμήμα προετοιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή στo Μουσικό Σχολείο το μάθημα ως σκοπό έχει να εξοικειώσει τον υποψήφιο στις απαιτήσεις εξέτασης για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

  • Διάκριση τονικού ύψους
  • Ρυθμική αναγνώριση
  • Μουσική ακρόαση
  • Απόδοση τραγουδιού σε διαφορετικές τονικότητες (transporto)
  • Παίξιμο διδόμενης μελωδίας σε οικείο όργανο (ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο)


Δεκτά γίνονται κατά κανόνα παιδιά πέμπτης και έκτης δημοτικού, αλλά και παιδιά που επιθυμούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Μουσικό Σχολείο μετά την 1η Γυμνασίου.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Oι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου από τους κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών, από 10/5 έως 31/5 κάθε έτους. Σχετική εγκύκλιος αποστέλλεται κάθε χρόνο στα Δημοτικά Σχολεία. Η διαδικασία ακρόασης των υποψήφιων μαθητών διεξάγεται κατά το 2ο 15μερο του Ιουνίου από Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα θέματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι η φωνητική, ρυθμική και ακουστική τους αντίληψη και ικανότητα. Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν και σε μουσικό όργανο (επίπεδο Κατωτέρας Σχολής).

Συγκεκριμένα ο μαθητής καλείται:

• Να τραγουδήσει τραγούδι της επιλογής του, το οποίο έχει προετοιμάσει.
• Να συνοδεύσει ρυθμικά το τραγούδι επιλογής του, κτυπώντας παλαμάκια.
• Να επαναλάβει, κτυπώντας παλαμάκια, ρυθμικά μοτίβα που δίνονται από τα μέλη της επιτροπής.
• Να διακρίνει και να δείξει, με αντίστοιχη κίνηση του χεριού του προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τη μεταβολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω του τονικού ύψους του ήχου.
• Μέσα από ηχογραφημένα μουσικά αποσπάσματα να αναγνωρίσει:
α) τον αριθμό επαναλήψεων ενός σύντομου και χαρακτηριστικού μουσικού θέματος κατά την ακρόαση ενός μουσικού κομματιού,
β) τις βασικές κατηγορίες οργάνων – Έγχορδα, Πνευστά, Κρουστά και
γ) τo ύφος χαρακτηριστικών και σύντομων μουσικών κομματιών.
• Να επαναλάβει σε απλό μουσικό όργανο, ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο, μία σύντομη μελωδία (4-5 νότες) παιγμένη στο πιάνο.
• Ο μαθητής εφόσον γνωρίζει κάποιο μουσικό όργανο σε επίπεδο τουλάχιστον Κατωτέρας Ωδείου εκτελεί ολιγόλεπτο μουσικό έργο της επιλογής του. Η εκτέλεση έργου είναι προαιρετική.