Οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστόπουλου για την αγορά πιάνου