2020

Προΰπολογισμός 2020

 

2019

Απολογισμός 2018

Προΰπολογισμός 2019

 

2018

Απολογισμός 2017

Προΰπολογισμός 2018 (τροποποίηση)


2017

Απολογισμός 2016


Παλαιότερα έτη

Απολογισμός 2015

Απολογισμός 2014