Σας περιμένουμε!

Πληροφορίες: Γραμματεία Καλογεροπούλειου Ωδείου, : 2741022385

Καθημερινές: 16:00 – 21:00, Σάββατο 10:00 – 14:00

Οι εγγραφές συνεχίζονται!

https://www.facebook.com/abrsmmusic/?__cft__[0]=AZUd_vYBdbvJtVvY0aRJGdG9tgNoTrV9F1P5iyMRJVXZmxzI5Rs3rjpJW3vEZLeGB3ivR235qYF43M136c9Zv2UjPn5s62-HZcxVPGJtf-Wg83VzKPTuBSaoOOWpJZRv_3SRrxHMJl6OXDBysqVhbcpaF2saofcr0BxtHCqI6rIudjDT67lDn4bsmuwJ2kPBYl8&__tn__=kK-R