Με πολλή χαρά δεχθήκαμε τους εκπροσώπους και τους εκπαιδευτικούς του El Sistema Greece για τα πρώτα ομαδικά μαθήματα βιολιού και χορωδίας. Οι σπουδαστές ενθουσιασμένοι! Εμείς όλοι πανευτυχείς που μια τέτοια συνεργασία ξεκίνησε τόσο εγκάρδια κι εποικοδομητικά! Η σπορά ξεκίνησε με τον καλύτερα υποσχόμενο τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και ευχόμαστε κάθε καλό στην πορεία αυτής της συνεργασίας! Οι καρποί να αποδώσουν σύντομα!

 

 

https://www.facebook.com/elsistemagreece/?__cft__%5b0%5d=AZUbFRrnS7nwbTjPK3s5ZqVY1_5_-aMlhxNIx2rnQseAuBd3zDGCbFjhUuo3cR1_4HX_xbdkFWXkS5bAFtQJ85KyE3qjaCqp_-k-vzsV2IaAawlxxGYHvM1GfbWltAVFPtMbH8BJ1ErSQgX9NeyndnieTWcJ_1OGK1nuZtvaI8U4g131qfRAkJFM1jiUmJUB8tA&__tn__=kK-R