Σήμερα 26/09 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος από την κα Σίσσυ Παυλοπούλου, κα Σοφία Χηνιάδου – Καμπάνη υπεύθυνη για τα Πολιτιστικά στην Προεδρία της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σαμώνη, νομική σύμβουλο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, κ. Μίκη Καμπάνη πρέσβη ε.τ. και τον συμπολίτη μας κ. Θεόδωρο Βενετσάνο. Ξεναγήθηκαν στους χώρους του Ιδρύματος και ενημερώθηκαν σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις του.

Ακολούθως μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της Γραμμής του Χρόνου – Κέντρο Ιστορίας & Επιστήμης για την παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “6 Χιλιόμετρα“.
Άπαντες οι προσκεκλημένοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι με τις δύο κοιτίδες πολιτισμού που δρουν στην περιοχή μας, εκδήλωσαν για μια εισέτι φορά την στήριξή τους στην προσπάθειά μας και αποχώρησαν ικανοποιημένοι, ευχόμενοι καλή συνέχεια στο έργο μας.