Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας και Επιστήμης “ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ”

 
 
Στην Κόρινθο, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2017, το «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ», που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του κα. Μαρία Χρισταρά και το «Κέντρο Ιστορίας και Επιστήμης "ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κο. Λάμπρο Ψωμά, συναποφάσισαν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (Μemorandum Of Understanding), για δράσεις που αφορούν:

1. Την συνδιοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων σε θέματα του Αρχαιοελληνικού και γενικότερα του Ελληνικού Πολιτισμού, των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών.

2. Την από κοινού διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολείων, ανώτερων & ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής.

3. Την συνεργασία με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς & φορείς, για θέματα του Αρχαιοελληνικού και γενικότερα του Ελληνικού Πολιτισμού, των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών.


Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος