Η Αστρονομία στο Καλογεροπούλειο!

Αίθουσα Καλογεροπούλειου Ιδρύματος

Αράτου 74, Κόρινθος