Ένα ακόμη δείγμα από την πρόσφατη επιτυχημένη αυτή σύμπραξη στο Ελληνο-Γαλλικό Σχολείο των Ουρσουλινών.
Διεύθυνση – Ενορχήστρωση: Παναγιώτης Θεοδοσίου