Σας περιμένουμε,
θέλουμε να είσθε μαζί μας όταν πούμε “Ευχαριστώ” στον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα της “Ολυμπίας Οδού” του Χρυσού Χορηγού μας.