Βρισκόμαστε στο ΙΣΤ’ Γενική Συνέλευση του Διαζώματος όπου θα συζητηθεί και η δράση μας “ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ”. Η οικονομική συνεισφορά του Διαζώματος από 3.000 ανεβαίνει στις 10.000. Αυτό είναι μία αναγνώριση για το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα.!

Θα ανακοινωθεί η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του σωματείου “Διάζωμα” και του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος.