Τμήματα Θεατρικού Παιχνιδιού!

Το τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού περιλαμβάνει ξεχωριστά και ιδιαίτερα μαθήματα τα οποία βοηθούν τα παιδιά, κυρίως μέσω του αυτοσχεδιασμού, να συνεργάζονται, να απελευθερώνουν τη φαντασία τους, να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και τους γύρω τους, να ευαισθητοποιούνται, να επικοινωνούν, να καλλιεργούν τη δημιουργική τους έκφραση.

Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου ξετυλίγεται μπροστά τους μέσα από μουσικοκινητικές ασκήσεις, βιωματικά παιχνίδια, ηχοϊστορίες, κατασκευές, δραματοποιήσεις μύθων και πολλών παραμυθιών. Άλλωστε το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά μια σύνθετη δημιουργική και συλλογική τέχνη που εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής κατάρτισης.

Διδασκαλία Γεωργία Καββαδία

Πληροφορίες

Καθημερινά 5μ.μ – 9μ.μ. στο τηλέφωνο 2741022385